Opłata produktowa to inaczej kara za nieosiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu i odzysku opakowań, które przedsiębiorca wprowadza do obrotu w naszym kraju.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.)” wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty (…)”.

Kogo dotyczy ?

  • sprzedawców internetowych, którzy pakują towar do wysyłki w opakowaniach zbiorczych,
  • importerów, którzy sprowadzają do Polski już zapakowane produkty z zagranicy,
  • punktów gastronomicznych sprzedających żywność na wynos,
  • producentów, którzy wytwarzają produkty pod własną marką i pakują je w opakowania,
  • producentów towarów , którzy wytworzony produkt pakują do worków, kartonów, owijają folią stretch lub umieszczają na palecie.